Adwaita
Home>Nieuws>Thema 6: Lekker gezond

Thema 6: Lekker gezond

donderdag 25 april 2019

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s), 

In de week van 6 mei zijn we begonnen met het laatste leefstijlthema van dit jaar: Lekker gezond. In dit thema staan gezondheidsvaardigheden centraal. We besteden daarbij aandacht aan het belang van persoonlijke hygiëne, van voldoende beweging en een verantwoord voedingspatroon. In de hogere groepen komen risico’s van alcohol, drugs en tabak aan de orde evenals de risico’s in de digitale wereld van het internet. Daarnaast wordt aandacht besteed aan veranderingen in de pubertijd. In de laatste les blikken we terug op het afgelopen jaar: wat hebben de kinderen geleerd? Wat nemen ze mee naar volgend jaar?  

We hopen dat u dit jaar een goed beeld gekregen heeft van de inhoud van onze leefstijllessen. We blijven benadrukken dat we betrokkenheid van ouders en opvoeders in deze heel erg op prijs stellen, aarzel bij vragen niet contact op te nemen met ons.  

Met vriendelijke groet, 

Namens Team Adwaita,
Beleidsgroep gedrag.