Aanmelden

Ruim voordat uw kind vier jaar oud wordt, ontvangt u van de gemeente een brief, waarin deze aanmeldprocedure wordt uitgelegd. Daarbij krijgt u tevens een overzicht van de scholen in de buurt. Als u zich oriënteert op onze school kunt u het beste (telefonisch) contact met de school opnemen. U maakt dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek, waarin we uitleg geven over allerlei zaken binnen onze school. Na dit gesprek leiden we u graag rond op onze school. U ontvangt daarna van ons een folder en, als u dat wilt, een aanmeldingsformulier.

Voor meer informatie en voor het maken van een afspraak kunt u bellen/mailen naar: m.dejong@varietas.nl. Telefoon 0570-616678.

Download hier het aanmeldformulier

Aanmeldingsprocedure

Na het inleveren van de aanmeldingsformulier start de aanmeldingsprocedure. Acht weken voordat uw kind vier wordt, neemt de leerkracht van de kleutergroep contact met u op. Meestal komen kinderen dan een week voor hun vierde verjaardag, vijf dagdelen op bezoek. In de laatste vier tot zes weken voor het einde van het schooljaar worden in principe geen kinderen geplaatst. Het is een periode met veel bijzondere activiteiten en de groep is dan op zijn grootst. Kinderen die in de periode tussen het begin van het schooljaar en 1 oktober vier jaar worden, zijn al vanaf de eerste schooldag van harte welkom.

Voor de aanmelding van kinderen die extra ondersteuning behoeven vindt u informatie bij ‘Passend Onderwijs ’.

Ondanks het feit dat wij een school zijn waar iedereen welkom is, betekent dit niet dat iedereen zo maar toegelaten kan worden. In de volgende gevallen kan dat van toepassing zijn:

  • Kinderen zitten in een toelatingsprocedure of hebben een indicatie voor het speciaal basisonderwijs.
  • Kinderen zitten in een toelatingsprocedure of hebben een indicatie voor het REC.
  • Het onderwijskundig rapport van de vorige school geeft op onderwijskundige motieven aanleiding tot het kind niet toe te laten.
  • De zorgvraag van de leerlingenpopulatie in een groep is dermate complex dat het onverantwoord is nieuwe leerlingen in een groep te plaatsen.
  • De school is vol. Het aantal beschikbare lokaliteiten geeft samen met de groepsgrootte een indicatie.
  • Kinderen die nog niet zindelijk zijn mogen geweigerd worden. Uiteraard proberen we eerst in overleg tot een oplossing te komen.

Inlichtingenformulier

Voor een nog betere opvang en begeleiding van uw kind stellen we het zeer op prijs, indien u het inlichtingenformulier wilt invullen. Tijdens het eerste gesprek tussen u en de leerkracht van uw kind zal hier op terug gekomen worden.