Verlofaanvraag

Is uw kind ziek? We vragen u dit voor schooltijd via de ouderapp Klasbord door te geven aan de leerkracht . 

Als een kind vier jaar is, mag het naar de basisschool; als het vijf is geworden moet het naar school. De leerplichtwet treedt in werking op uiterlijk de eerste schooldag van de maand, die volgt op de vijfde verjaardag van het kind. Ouders/verzorgers van het kind zijn volgens de wetgeving verplicht ervoor te zorgen dat hun kind regelmatig de school bezoekt. Om overbelasting van het jonge kind te voorkomen mag een vijfjarig kind in overleg met de leerkracht maximaal 5 uur per week nog thuis gehouden worden. Deze uren mogen dus niet opgespaard worden tot een langere periode. Zodra het kind zes jaar wordt, is deze regeling afgelopen.

Alle ouders zijn verplicht zich aan het officiële lesrooster van de school te houden. Extra vrije dagen (tot maximaal 10 dagen) kunt u alleen bij de schoolleiding aanvragen. Het moet hierbij dan wel gaan om (gewichtige) redenen, die de schoolleiding beoordeelt.

Voor het aanvragen van verlof verzoeken wij u onderstaand formulier ingevuld bij de directeur in te dienen:

verlofaanvraagformulier

Gewichtige omstandigheden

Wat zijn ‘gewichtige omstandigheden’ Hierbij enkele richtlijnen, zij geven meer duidelijkheid en bevordert gelijke behandeling.

 • wettelijke verplichtingen
 • verhuizing
 • huwelijk van bloed- en aanverwanten
 • ernstige ziekte of overlijden van een familielid
 • huwelijks- of ambtsjubileum
 • sociale en/of medische indicatie
 • ‘soms’ een vakantie (indien de vakantieregeling/instelling waar een van de ouders werkt het niet mogelijk maakt vakantie te nemen binnen de schoolvakanties; u hebt dan een werkgeversverklaring nodig.)

Geen gewichtige omstandigheden

Wanneer er sprake is van ‘geen gewichtige omstandigheden’ wordt hiervoor geen toestemming gegeven zoals:

 • vakantie buiten de schoolvakanties
 • zomaar een lang weekend weg
 • sportevenementen bezoek buiten schoolverband
 • bezoeken van tentoonstellingen, concerten, pretparken etc.
 • één of meer dagen eerder met vakantie gaan of later terugkomen