Informatie BSO

Met ingang van schooljaar 2023-2024 start Adwaita met het aanbieden van een eigen buitenschoolse opvang (BSO). Hierbij bieden we voor- en naschoolse opvang aan.

Wij hebben plek voor 44 kinderen per dag verdeeld over twee groepen. We delen de kinderen in op leeftijd.

Buitenschoolse opvang staat voor ons voor gezelligheid en persoonlijke aandacht in een ongedwongen en huiselijke sfeer, die zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van ouders en de behoefte van het kind. Wij bieden kinderen een gevarieerd aanbod aan activiteiten. Daarnaast is er divers speelgoed om zowel binnen als buiten lekker mee te spelen. 

De BSO wordt geleid door een team van pedagogische medewerkers: Simone Beumer,
Robin Arling en Laura Spiegelenberg.

De BSO wordt aangestuurd door de locatiemanager BSO: 

Marjan de Jong (tevens locatieleider onderbouw - Jacob van Deventerstraat). 
Contactgegevens: m.dejong@varietas.nl tel: 0570-616678 

Openingstijden en vakanties 

Wij bieden buitenschoolse opvang (BSO) aan op maandag t/m vrijdag.  

De BSO is geopend gedurende 48 weken per jaar. De BSO is gesloten op alle reguliere feestdagen, tijdens de bouwvakvakantie in de zomer en in de week tussen Kerst en Nieuwjaar.  Tijdens studiedagen bieden wij opvang aan, m.u.v. twee studiedagen per jaar.  

Een contract is gebaseerd op 48 weken, vakanties erbij inbegrepen. Voor studiedagen brengen wij geen extra kosten in rekening voor de kinderen die op die dag gebruik maken van de BSO.  

Openingstijden tijdens schoolweken 

Voorschoolse opvang  
maandag t/m vrijdag: 7:30  uur -  8:15 uur   

Naschoolse opvang  
maandag t/m vrijdag: 14:00 uur – 18:00 uur  

Openingstijden tijdens vakantiedagen  
maandag t/m vrijdag: 7:30 uur - 18:00 uur  

Openingstijden tijdens studiedagen 
maandag t/m vrijdag: 7:30 uur – 18:00 uur 

Prijzen BSO:

BSO uurprijs regulier
€ 7,99

BSO uurprijs extra opvang
€ 8,53

Algemene voorwaarden

Op onze BSO zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze algemene voorwaarden zijn te vinden onder de beleidsdocumenten.