Passend onderwijs

Passend onderwijs is goed onderwijs voor ieder kind. Dat is onderwijs op maat. Onderwijs dat aansluit bij de behoeften en talenten van uw kind.  Zo hebben zij de beste kansen op een vervolgopleiding en volwaardig meedoen in de samenleving. Door te denken in mogelijkheden en oplossingen, krijgt uw kind de zorg en begeleiding die het verdient.

Door te denken in mogelijkheden en oplossingen, krijgt uw kind de zorg en begeleiding die het verdient.

Voor het passend onderwijs werken we nauw samen met partners vanuit de jeugdhulp, zodat kinderen en hun

ouders zowel op school als thuis passende ondersteuning krijgen. In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) van onze school staat beschreven welke ondersteuning de school kan bieden. We maken daarin onderscheid tussen basisondersteuning en extra ondersteuning.

Basisondersteuning

Basisondersteuning is de ondersteuning die iedere school in het samenwerkingsverband biedt. Voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, zorgen we voor aanpassingen in het onderwijs. Dit is maatwerk, want we gaan uit van de onderwijsbehoefte van het kind. In de meeste gevallen kunnen we dit zelf bieden met de deskundigheid en mogelijkheden binnen onze school.

In de groepen werken we daarom op drie niveaus. Er zijn ook kinderen die werken op een eigen leerlijn. Voor de leerkracht houdt deze manier van werken in dat hij of zij voldoende uitdaging aan de kinderen biedt en dat de juiste ondersteuning plaatsvindt.

De leerkracht hanteert het principe dat ieder kind zich wil ontwikkelen. Hij stelt vertrouwen in het kind en heeft hoge verwachtingen van hem/haar.

Voor de kinderen betekent dit dat zij bepaalde vaardigheden ontwikkelen zoals:

  • zelfstandig werken,
  • samenwerken,
  • omgaan met uitgestelde aandacht,
  • keuzes maken,
  • kritisch kijken naar jezelf,
  • doorzetten,
  • flexibel zijn,
  • je mening geven,
  • plannen enz.

Extra ondersteuning

Soms hebben we ondersteuning nodig vanuit Sine Limite.  Dat is een samenwerkingsverband van schoolbesturen in de gemeente Deventer om extra ondersteuning aan kinderen zo goed mogelijk te regelen. En in enkele gevallen biedt het speciaal basisonderwijs voor uw kind passend onderwijs voor het kind.

Hieronder hebben we de verschillende websites waar u informatie kunt vinden nog even op een rijtje gezet:

www.sinelimite.nl
www.sopdeventer.nl
www.passendonderwijs.nl

Hoe werken wij aan passend onderwijs op Adwaita? Hier vindt u een samenvatting van het schoolondersteuningsprofiel.