Kindcentrum Zandweerd

Samen met de C. Wilkeshuisschool stuurt Adwaita Kindcentrum Zandweerd aan. Wij doen dat in samenwerking met andere partners zoals de BSO en de peuter opvang.

Een kindcentrum is een voorziening van samenwerkende organisaties waar verschillende activiteiten gecoördineerd worden op basis van één gedeelde (pedagogische) visie. Het doel is het activeren en ondersteunen van kinderen en jongeren bij de ontwikkeling en het benutten van hun eigen kracht en talenten op sociaal-emotioneel, fysiek, cognitief en creatief vlak. Daar wordt door de samenwerkende partijen vanuit verschillende invalshoeken aan bijgedragen; zij versterken elkaar op basis van hun specialiteit en bundelen hun krachten.

Activiteiten worden zowel onder schooltijd als na schooltijd aangeboden en begeleidt door medewerkers van Sport Bedrijf Deventer, medewerkers van Raster Welzijn, docenten van de Leeuwenkuil, de speeltuinverenigingen, CJG en andere partijen, zoals sportclubs.

Het naschoolse aanbod is vooral gericht op sport en cultuur.