Plusklas

Telkens je grenzen verleggen

In onze plusklas worden meer- en hoogbegaafde kinderen uit de midden- en bovenbouw projectmatig uitgedaagd om te leren leren. Deze kinderen worden volgens vaststaande criteria (zoals toetsgegevens, werkhouding en nieuwsgierigheid) door ons geselecteerd. Dit gaat in overleg met ouders.

Leren leren

Als alles je altijd komt aanwaaien, leer je jezelf geen leerstrategieën aan. We dagen de kinderen uit op hun eigen niveau. Kinderen werken 1 uur in de week aan projecten die zij zelf ontwikkelen. Kinderen presenteren hun eigen werk en reflecteren hierop.

Het belangrijkste doel van de plusklas is ‘leren leren’. We dagen de kinderen uit en prikkelen ze om een plan en strategie te maken. Hoe wil je je verder verdiepen in het thema? Een thema kan bijvoorbeeld de Griekse Oudheid zijn. Nadat het plan gemaakt is, koppelen de leerlingen aan de leerkracht terug of ze hun doel en planning gehaald hebben, of ze nog iets moeten bijstellen en wat ze hebben geleerd.