Peuterspelen

Vanaf maandag 12-02-2024 heeft Adwaita een eigen peuterspeelzaal.  
 

De openingstijden van de peuterspeelzaal zijn:  

maandag t/m donderdag 8:30  uur -  12:30 uur     

De peuterspeelzaal is geopend tijdens alle schoolweken.  

In vakanties en op nationale feestdagen is de peuterspeelzaal gesloten.    

Als u interesse heeft in peuterspelen heeft op Adwaita kunt u uw kind aanmelden via deze link:   Peuterspeelzaal Adwaita (kovnet.nl) 

 Plaatsing gaat op volgorde van aanmelding.  

Tarief: de uurprijs voor peuterspeelzaal is € 10,24  
  
Mogelijk kunt u gebruik maken van Kinderopvangtoeslag. Meer informatie hierover kunt u vinden op de website van De Belastingdienst of via www.toeslagen.nl  

Gemeente Deventer vindt het belangrijk dat alle peuters naar een peuterspeelzaal kunnen. Mocht u niet in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag, dan kunt u gebruik maken van de gemeenteplek. Hiervoor kunt u contact opnemen met de toeleider, mevrouw Fanny Verschuur. Zij is bereikbaar via f.verschuur@rastergroep.nl  

Ook kan het zijn dat uw kind recht heeft op een VVE-plek. Meer informatie hierover ontvangt u van het consultatiebureau.  

Heeft u vragen?  
Neem gerust contact op met Marjan de Jong (tevens locatieleider onderbouw en locatiemanager BSO) via m.dejong@varietas.nl of 0570-616678   
  
Algemene voorwaarden  

Op onze peuterspeelzaal zijn algemene voorwaarden van toepassing. Deze gelden voor al onze vormen van kinderopvang. De algemene voorwaarden zijn te vinden onder de beleidsdocumenten.