Stichting Varietas

Het voordeel van Varietas 

Wij zijn een Varietas school. Varietas betekent in het Latijn variatie, veelkleurigheid, verscheidenheid. 

Stichting Varietas is een organisatie met 30 basisscholen in Salland en Twente. Onze scholen zijn openbaar, Interconfessioneel, neutraal, Katholiek of Protestants-Christelijk. Zij willen ieder vanuit hun eigen levensovertuiging of geloofsovertuiging de wereld mooier kleuren.  

Het onderwijs van Varietas waardeert de verschillen en doet recht aan wie anders is. Elke Varietas school heeft zijn eigen identiteit, dat is voor ons belangrijk. Maar als onderdeel van Stichting Varietas kunnen wij in al onze eigenheid leunen op de ervaring, kennis en capaciteit van onze collega-scholen binnen de stichting en een professioneel stafbureau. Zo kunnen wij bijvoorbeeld een beroep doen op specifieke expertise teams voor gedrag, begaafdheid, dyslexie en andere aandachtsterreinen. Startende leerkrachten krijgen extra begeleiding vanuit de werkgroep startende leerkrachten. Varietas bewaakt de kwaliteit van ons onderwijs en van onze medewerkers en regelt een veilige leer- en werkomgeving.  

Als in een harmonie is iedereen welkom en is iedere partij van belang. De beste uitvoering van het concert wordt gegeven wanneer iedereen meedoet. Scholen van Varietas zijn de oefenplaatsen voor het “concert des levens”. We maken gebruik van ieders talent. 

Voor Varietas is samenwerken een voorwaarde om problemen op te lossen en kansen te benutten. 
In (en buiten) de klas worden kinderen aangemoedigd om samen te werken. In de school en binnen de stichting worden medewerkers uitgenodigd de samenwerking met elkaar te zoeken.  
Varietas zoekt ook als stichting de samenwerking met onderwijs-, kinderopvang- en andere maatschappelijke organisaties. Wij voelen ons niet alleen verantwoordelijk voor de kinderen die de scholen van Varietas bezoeken, maar voor alle kinderen in onze regio. 

Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor elkaar en voor de wereld waarin wij leven. Stichting Varietas néémt deze verantwoordelijkheid door de kinderen van vandaag, de volwassenen van morgen, goed voor te bereiden op de wereld van morgen.  

“Varietas biedt ieder kind de best mogelijke basis voor de toekomst”.  

Naar de website van Stichting Varietas