Ouders

Wij hechten veel belang aan de betrokkenheid van de ouders; samen staan we namelijk voor de kinderen en alleen samen kunnen we voor elk kind een zo optimaal mogelijke schoolontwikkeling realiseren. Daarom hebben we graag goed contact met u!

Deventer, 31-01-2019.
Betreft: toestemmingsverklaring beeldmateriaal Beste ouder(s) en of verzorger(s),

Voor het gebruik van foto’s en video-opnames van leerlingen, op bijvoorbeeld de website van de school, vragen wij uw toestemming. Dit doen wij niet alleen bij de inschrijving van uw kind(eren) maar dit gebeurt jaarlijks bij aanvang en halverwege het schooljaar.
Ouders mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven instemming in te trekken. Ook als u toestemming heeft gegeven, blijven wij natuurlijk zorgvuldig met de foto’s omgaan.

Voor vragen over het gebruik van foto’s en video’s kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, of bij de schoolleiding.

Waar hebben wij uw toestemming voor gevraagd?

 • –  om de naam van uw kind(eren) en emailadres te delen met de ouderraad i.v.m. het innen van deouderbijdrage. (Als u bezwaar heeft, wordt dit niet gedeeld en moet u dit zelf doorgeven.)
 • –  om foto’s en video’s van uw (kinderen) te plaatsen op de (beveiligde) website van Adwaita, deschoolgids en het weekbericht. (Als ouders foto’s zelf delen die ze van het beveiligde deel van deschoolsite halen is dat niet meer de verantwoordelijkheid van de school.)
  In onze schoolgids kunt u lezen dat ouders (opa’s en oma’s) geen foto’s of video’s maken mogen maken op school en op het plein. U mag andere kinderen, maar ook medewerkers niet zonder toestemming op school fotograferen of filmen. Een grote groep ouders heeft geen toestemming gegeven om foto’s en video’s van hun kinderen te plaatsen op de (beveiligde) website van Adwaita, de schoolgids en het weekbericht. Er zijn verschillende redenen voor. Vaak gaat het om de kwetsbaarheid van deze kinderen. Om die reden kiezen wij er dan ook voor zelf te zorgen voor foto’s en video’s. Soms kan iemand anders dan de leerkracht op verzoek van school foto’s of video’s maken.
  We begrijpen dat u bij speciale gelegenheden, zoals een verjaardag, graag een foto maakt van uw eigen kind. Vraag dan eerst toestemming aan de leerkracht. Is dit toegestaan dan vragen wij u rekening te houden met de volgend afspraken:
 • –  Maak foto’s en video’s uitsluitend voor eigen gebruik.
 • –  Zet geen foto’s op publiek toegankelijke websites of social media.
 • –  Maak overzichtsfoto’s, waar individuele kinderen niet of nauwelijks te herkennen zijn.
 • –  Maak een close-up alleen van je eigen kind.
 • –  Maak geen foto’s van kinderen waar je eigen kind niet op staat.

Wilt u uw toestemmingsverklaring wijzigen? Meld dit dan bij de leerkracht van uw kind(eren).Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Namens het team,

Marjan de Jong Locatieleider onderbouw, Margo van den Berg Locatieleider bovenbouw en Inge Fuchs Directeur RKBS Adwaita