Ouderraad

Elk jaar hebben onze kinderen leuke activiteiten, zoals Vossenjacht, Sinterklaas, kerst, paaslunch, avondvierdaagse en schoolreisje. Deze activiteiten worden samen met school en de ouderraad georganiseerd. De ouderraad bestaat uit ouders die graag organiseren, coördineren en de handen uit de mouwen steken. Taken van de Ouderraad bij deze activiteiten zijn bijvoorbeeld de afstemming over de organisatie met de betrokken leerkracht, het informeren van de leerlingen en ouders, boodschappen doen voor de activiteit en het beheren en verzorgen van de benodigde materialen.

Als Ouderraad beheren en innen wij ook de vrijwillige ouderbijdrage. Met deze bijdrage worden alle kosten van de activiteiten bedekt en zo is het mogelijk om alles te doen. O.a. de schoolreisjes, Sinterklaascadeautjes, inhuur Sinterklaas en Pieten, traktaties rond Pasen worden hiervan bekostigd.

Elke zes weken vergadert de Ouderraad. De notulen hiervan zijn openbaar en kunnen door ouders worden opgevraagd. Ook is er één keer per jaar een Algemene Ledenvergadering waarin verantwoording wordt afgelegd voor de uitgaven, de begroting van het nieuwe schooljaar besproken en de vrijwillige ouderbijdrage. Alle ouders zijn welkom om bij de ALV aan te sluiten, maar uiteraard ook als zij een reguliere vergadering willen bijwonen. 

De ouderraad is bereikbaar via  or.adwaita@varietas.nl.

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige bijdrage van €52,50 per leerling is als volgt opgebouwd:

€ 30,00: Schoolreisje
€ 22,50: Alle overige activiteiten en benodigdheden

Voor het kamp van groep 8 betalen de ouders  eenmalig een extra bijdrage
van € 50,00.