Leerlingenraad

Een leerlingenraad is een groep enthousiaste kinderen die gekozen zijn door andere kinderen.  Deze groep kinderen zet zich in voor een prettige en goede gang van zaken op school. De leerlingenraad komt met nieuwe ideeën die de school nog leuker maken. De leerlingenraad praat regelmatig met vertegenwoordigers van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.

Waarom kunnen leerlingen meepraten?

Het is belangrijk dat er op school een goede, open interne communicatie plaatsvindt. Er wordt open gepraat over knelpunten en ideeën. Door dit ook met de leerlingen te doen, zullen zij zich serieus genomen voelen en mogelijk met nieuwe oplossingen en ideeën komen. Dit vergroot de verantwoordelijkheid die zij voelen voor hun school en brengt ook de school verder.

Op deze manier maken kinderen spelenderwijs kennis met democratische beginselen en actief burgerschap.