Adwaita
Home>Nieuws>Thema 3: Ken je dat gevoel?

Thema 3: Ken je dat gevoel?

dinsdag 12 november 2019

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),

 

Zoals u weet werken wij op Adwaita met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele vaardigheden. We ronden deze week het tweede thema over communicatie af. Volgende week starten we met een nieuw thema: Ken je dat gevoel?

 

Mensen kennen veel verschillende emoties en iedere taal beschikt over een groot scala aan woorden om deze emoties te benoemen. Toch zijn vrijwel alle gevoelens te herleiden tot vier basisemoties: boosheid, angst, blijdschap en verdriet. Deze vier emoties staan centraal tijdens het komende thema.

 

Een kind kan meestal nog niet uit zichzelf aangeven wat het voelt, denkt of vindt. Om gevoelens te kunnen delen moet je deze eerst leren herkennen en begrijpen. Het doel van de lessen Leefstijl is om kinderen meer bewust te maken van hun eigen gevoelens en ze te leren die van anderen te herkennen. Daarnaast beschikken kinderen vaak nog niet over de juiste woordenschat om precies aan te kunnen geven hoe ze zich voelen. Ze weten wel of ze blij of boos zijn, maar het exacte gevoel dat achter die blijdschap of boosheid schuilgaat, kunnen ze niet verwoorden. In een aantal lessen besteden we daarom aandacht aan het uitbreiden van de emotionele woordenschat.

 

Net als voorgaande thema’s bestaat dit thema ook weer uit vier lessen met daarbinnen verschillende activiteiten. We werken aan dit thema tot de kerstvakantie. In januari starten we dan met een nieuw thema.

 

Met vriendelijke groet,

Namens Team Adwaita,

 

Beleidsgroep gedrag.