Adwaita

Pestprotocol

Alle kinderen in de gelegenheid stellen om met veel plezier naar school te gaan

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan. Leerkrachten en ouders uit de medezeggenschapsraad onderschrijven gezamenlijk dit ‘pestprotocol’.

Download hier het pestprotocol