Adwaita

Klachtenregeling

Heeft u vragen of klachten over de gang van zaken op school met betrekking tot uw kind of de groep waarin uw kind zit? Neem dan eerst contact op met de groepsleerkracht. Als dat overleg naar uw mening niet bevredigend is, neemt u contact op met de directie. Wanneer het een algemene vraag of klacht over de school of het onderwijs betreft, is het verstandig te overleggen met de directie of de schoolcontactpersoon. Indien het overleg met de school geen oplossing biedt, dan kunt u zich richten tot de Centrale Directie van Stichting Quo Vadis. Schoolcontactpersonen Mevr. M. ten Hagen en Mevr. F. Brilleman zijn te bereiken via school.

Klachtencommissie Stichting Quo Vadis

Bij een klacht gaat de schoolcontactpersoon na of de klacht kan worden opgelost tussen de klager en de aangeklaagde. Als dat niet mogelijk is, gaat de contactpersoon na of de klacht aanleiding geeft tot (schriftelijk) indienen van een formele klacht bij de Klachtencommissie, ter attentie van de secretaris:

De heer J.H.H. Remers
Steve Bikostraat 11
7557 LX Hengelo

Vertrouwenspersonen Stichting Quo Vadis

De schoolcontactpersoon/vertrouwenspersoon zal, wanneer nodig, doorverwijzen naar de vertrouwenspersonen van Stichting Quo Vadis. De deskundige vertrouwenspersonen zijn medewerkers van IJsselgroep: de heer H. Riphagen en mevrouw J. Menkveld. Zij zijn telefonisch te bereiken via de IJsselgroep: 088-0931000