Adwaita
Home>Schoolgids>Protocollen en afspraken

Gedragsprotocol

Om er voor te zorgen dat alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen binnen een rustige leer- en werkomgeving heeft de Stichting Quo Vadis voor al haar scholen een veiligheidsprotocol opgesteld. Ook bij ons op school vinden we dat goede leerprestaties vooral

Lees verder >

Klachtenregeling

Heeft u vragen of klachten over de gang van zaken op school met betrekking tot uw kind of de groep waarin uw kind zit? Neem dan eerst contact op met de groepsleerkracht. Als dat overleg naar uw mening niet bevredigend is,

Lees verder >

Pestprotocol

Alle kinderen in de gelegenheid stellen om met veel plezier naar school te gaan Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Lees verder >