Adwaita
Home>Schoolgids

Gebruiksvoorwaarden

Als u berichten, reacties en/of afbeeldingen plaatst binnen de App of website, is het niet toegestaan om illegale, aanstootgevende of anderszins kwetsende inhoud te gebruiken. Bij het plaatsen van foto’s dient u daarvoor bovendien toestemming van de personen op de

Lees verder >

Gedragsprotocol

Om er voor te zorgen dat alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen binnen een rustige leer- en werkomgeving heeft de Stichting Quo Vadis voor al haar scholen een veiligheidsprotocol opgesteld. Ook bij ons op school vinden we dat goede leerprestaties vooral

Lees verder >

Instroom- en aannamebeleid

Basisschool Adwaita behoort tot de Stichting Quo Vadis. Dit is het bevoegd gezag van 20 scholen voor interconfessioneel, katholiek en protestantschristelijk basis- en speciaal onderwijs. Onze school is een katholieke basisschool. Dat wil zeggen dat wij ons onderwijs geven vanuit een

Lees verder >

Klachtenregeling

Heeft u vragen of klachten over de gang van zaken op school met betrekking tot uw kind of de groep waarin uw kind zit? Neem dan eerst contact op met de groepsleerkracht. Als dat overleg naar uw mening niet bevredigend is,

Lees verder >

Lestijden

Vijf gelijke dagen  Op onze school volgen we op beide locaties een vijf gelijke dagen-rooster, de schooltijden zijn dus elke dag gelijk. Alle kinderen, van groep 1 t/m 8, gaan van 8.30 tot 14.00 uur naar school. Tussen de middag

Lees verder >

Over Quo Vadis

Wij zijn een Quo Vadis school Onze eigen identiteit is voor ons heel belangrijk. Maar als Quo Vadis school kunnen wij in al onze eigenheid leunen op de ervaring, kennis en capaciteit van onze collega-scholen binnen de stichting. Niet alleen

Lees verder >

Pestprotocol

Alle kinderen in de gelegenheid stellen om met veel plezier naar school te gaan Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Lees verder >

Privacyverklaring Quo Vadis

Inhoud Inleiding Contactpersonen Datum en aanpassing van de privacyverklaring Medewerkersgegevens Verplichting om gegevens te verstrekken De gegevens die wij verwerken van medewerkers Waarom verwerken wij deze gegevens Doorgifte van persoonsgegevens Het bewaren van persoonsgegevens Het beveiligen van persoonsgegevens Rechten van

Lees verder >

Schoolgids

In de schoolgids van 2018-2019  geven wij u informatie over onze school. Tevens treft u ook allerlei huishoudelijke informatie aan. Belangrijk is dat u zich op deze manier een beeld kunt vormen en weet wat u van ons kunt verwachten als uw

Lees verder >

Schoolplan

Een schoolplan beschrijft het beleid van de school voor een periode van vier jaar, op het gebied van de onderwijsontwikkeling, de kwaliteit van het onderwijs, de investeringen, het personeel en de verantwoording over de resultaten. Het schoolplan is een leidraad,

Lees verder >