Adwaita
Home>Schoolgids

Gebruiksvoorwaarden

Als u berichten, reacties en/of afbeeldingen plaatst binnen de App of website, is het niet toegestaan om illegale, aanstootgevende of anderszins kwetsende inhoud te gebruiken. Bij het plaatsen van foto’s dient u daarvoor bovendien toestemming van de personen op de

Lees verder >

Gedragsprotocol

Om er voor te zorgen dat alle leerlingen zich kunnen ontwikkelen binnen een rustige leer- en werkomgeving heeft de Stichting Quo Vadis voor al haar scholen een veiligheidsprotocol opgesteld. Ook bij ons op school vinden we dat goede leerprestaties vooral

Lees verder >

Instroom- en aannamebeleid

Basisschool Adwaita behoort tot de Stichting Quo Vadis. Dit is het bevoegd gezag van 20 scholen voor interconfessioneel, katholiek en protestantschristelijk basis- en speciaal onderwijs. Onze school is een katholieke basisschool. Dat wil zeggen dat wij ons onderwijs geven vanuit een

Lees verder >

Klachten

Soms vinden op school vervelende gebeurtenissen plaats waar ouders, leerlingen en medewerkers samen niet uitkomen. Bij Stichting Quo Vadis geldt de afspraak dat u een probleem eerst met de directeur van de betreffende school bespreekt. Zo nodig kan daarbij ook

Lees verder >

Klachtenregeling

Heeft u vragen of klachten over de gang van zaken op school met betrekking tot uw kind of de groep waarin uw kind zit? Neem dan eerst contact op met de groepsleerkracht. Als dat overleg naar uw mening niet bevredigend is,

Lees verder >

Lestijden

Vijf gelijke dagen  Op onze school volgen we op beide locaties een vijf gelijke dagen-rooster, de schooltijden zijn dus elke dag gelijk. Alle kinderen, van groep 1 t/m 8, gaan van 8.30 tot 14.00 uur naar school. Tussen de middag

Lees verder >

Medezeggenschap

Op grond van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) is er: voor elke school (per BRINnummer) een MR(medezeggenschapsraad). ​Een MR bespreekt alle zaken die de betreffende school aangaan. De formele gesprekspartner van een MR is voor school-zaken altijd de directeur

Lees verder >

Missie en Visie

Missie Ieder kind de best mogelijke basis bieden voor de toekomst. Visie De maatschappij verandert razendsnel. Allerlei ontwikkelingen maken de wereld sneller en kleiner. Er zijn geen verre landen noch vreemde volken meer. Mensen worden steeds individualistischer en zijn gevoelig

Lees verder >

Over Quo Vadis

Wij zijn een Quo Vadis school Onze eigen identiteit is voor ons heel belangrijk. Maar als Quo Vadis school kunnen wij in al onze eigenheid leunen op de ervaring, kennis en capaciteit van onze collega-scholen binnen de stichting. Niet alleen

Lees verder >

Pestprotocol

Alle kinderen in de gelegenheid stellen om met veel plezier naar school te gaan Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Lees verder >