Ouderraad

Elk jaar hebben onze kinderen leuke activiteiten, zoals Sinterklaas, kerstdiner, paaslunch en schoolreisje. Deze activiteiten worden samen met school en de oudervereniging georganiseerd. De oudervereniging – ook wel Ouderraad genoemd – bestaat uit ouders die graag organiseren, coördineren en de handen uit de mouwen steken. Taken van de Ouderraad bij deze activiteiten zijn bijvoorbeeld de afstemming over de organisatie met de betrokken leerkracht, het informeren van de leerlingen en ouders, boodschappen doen voor de activiteit en inventariseren of er voldoende hulp is van ouders en leerkrachten.

 

De Ouderraad komt één keer in de zes weken bijeen. U bent uiteraard van harte welkom om deel te nemen aan onze vergadering. De vergaderdata staan op de kalender van Adwaita. Als een echte vereniging int de Ouderraad contributie (“vrijwillige ouderbijdrage”). Van deze contributie worden de schoolreisjes, inhuur van Sinterklaas en zijn Pieten, de sinterklaascadeaus, brood en beleg bij paaslunch etc. door de Ouderraad betaald.

 

De ouderraad is bereikbaar via ouderraad punt adwaita apestaart gmail punt com

 

Contributie

De contributie van €50,00 per leerling is als volgt opgebouwd:

 

€ 20,00: Sinterklaas,Kerst, voorleesontbijt, carnaval, paaslunch, culturele en sportevenementen etc.

 

€ 30,00: Schoolreisje

 

Voor het kamp van groep 8 betalen de ouders eenmalig een extra bedrag. Dit is € 50,00.

 

Jaarlijks nodigt de Ouderraad alle ouders uit voor de Algemene Ledenvergadering (ALV). Tijdens de ALV kijkt de Ouderraad terug op het afgelopen schooljaar. Daarnaast leggen we  verantwoording af over de uitgevoerde activiteiten en over de besteding van de contributie. Ook wordt de hoogte van de nieuwe contributie gezamenlijk vastgesteld.

 

Download hier het formulier voor de automatische incasso

 

 

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren