Adwaita
Home>Ouders>BSO en VSO

BSO en VSO

Op Adwaita wordt zowel voor- als naschoolse opvang aangeboden door een externe organisatie. Het aanbieden van voorschoolse opvang is in het kader van een pilot die duurt tot de zomervakantie van 2017. Dan wordt bekeken of er voldoende belangstelling is om e.e.a. te continueren.

De uitvoering van de voor- en naschoolse opvang valt onder de verantwoordelijkheid van Sam en Ko kinderopvang in het gebouw in de speeltuin:‘Sam en Pippi’. Als u gebruik wilt maken van voorschoolse en/of naschoolse opvang vragen we uw kind aan te melden bij:

‘Sam en Ko kinderopvang’

Brinkgreverweg 3

Postbus 6083

7401 JB Deventer

Telefoon: (0570) 857 100

Internet: www.samenko.nl 

E-mail: info@samenko.nl

Uiteraard kunt u ook rechtstreeks bij genoemde instellingen informatie aanvragen.