Adwaita
Home>Onze school>Schoolplan

Schoolplan

Ontwikkelteam Gedrag.

Leden van dit ontwikkelteam:

Marloes Horstman (voorzitter)
Wilma Krol
Francis Brilleman
Sandra Brandwacht
Evelien Volkering

Vorig schooljaar hebben we ons als ontwikkelteam gedrag gericht op het verbeteren van leerkrachtgedrag en teamcultuur. Daarnaast hebben we ons gericht op de oriëntatie van een (nieuwe) methode voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. Het bleek dat onze huidige methode, Leefstijl, het meest overeenkwam met onze eisen en wensen.

In het huidige schooljaar richt het ontwikkelteam gedrag zich op het implementeren en borgen van de methode Leefstijl (Sociaal-emotionele ontwikkeling) en het oriënteren op de methode ‘Brain Blocks’ (het spreken van één taal naar leerlingen).

Op het gebied van de implementatie van Leefstijl richten wij ons dit jaar op het scholen van het hele team. De helft van de leraren op Adwaita bezit al wel een diploma, de andere helft nog niet. Doel is om iedere leraar op Adwaita te scholen op gebied van Leefstijl. Om dit te bereiken hebben we 21 november een teambrede studiedag gehad waarbij twee medewerkers van Leefstijl ons mee hebben genomen in de methode. In maart zal er een vervolg komen op deze studiedag. Daarbij zullen alle leraren die nog geen diploma hebben en de studiedagen hebben gevolgd, hun diploma ontvangen. Naast scholing worden de thema’s van leefstijl dit jaar structureel en schoolbreed aangeboden en zijn alle groepen voorzien van de juiste materialen.

In januari gaan we starten met de oriëntatie op Brain Blocks. Hiervoor hebben we een deskundige uitgenodigd om te komen vertellen over deze methode. Op basis van deze ervaring en eigen onderzoek kunnen we onderzoeken of de methode aansluit bij Adwaita en wel of niet geïmplementeerd gaat worden. Hiermee gaan we volgend schooljaar (2019-2020) verder.