Adwaita
Home>Onze school>Schoolplan

Schoolplan

Ontwikkelteam ouders en communicatie.

Leden van dit ontwikkelteam:

Namens school:
José Zwerink (voorzitter)
Caroline Schoemaker
Marlène Houben
Gemma Sanders

Namens de ouders:
Sandra Massink
Veronique van Veen
Annemieke Medema

Het ontwikkelteam ouders en communicatie is vorig jaar gestart. Het belangrijkste doel was toen om te komen tot een communicatieplan tussen ouders en school. Hiervoor is een enquête uitgezet onder de ouders en zijn er ronde tafel gesprekken gevoerd.

Het ontwikkeldoel 2018-2022 is komen tot ouderbetrokkenheid 3.0. Dit betekent dat school en ouders samen delen en zoeken naar nieuwe informatie met een gezamenlijk doel: de ontwikkeling van het kind/leerling.

Voor het komende schooljaar gaan we ouderbetrokkenheid 3.0 verder op de kaart zetten.
Het ontwikkelteam is uitgebreid met 3 ouders die graag mee willen denken.

De eerste activiteit van dit schooljaar was het organiseren van de nieuwjaarsreceptie in september. Deze wordt uitgebreid geëvalueerd en met de uitkomsten gaan we kijken hoe we volgend schooljaar de betrokkenheid kunnen vergroten.
De komende tijd wordt verder gebruikt om de website up to date te maken en te promoten.
De website is een bij uitstek geschikt medium om ouders op de hoogte te houden van allerlei ontwikkelingen.

De volgende stap die we gaan nemen is het evalueren van de gesprekscyclus. Zijn er voldoende oudergesprekken, is de verdeling over het jaar juist, moeten de gesprekken langer/korter duren, waar is behoefte aan in groep 8, waar is behoefte aan bij 4 jarigen etc.

Rond februari/maart kunt u op de website de volgende update lezen. Zijn er vragen of heeft u ideeën voor ons, we horen het graag. U kunt mailen naar de voorzitter: j.zwerink@stichtingquovadis.nl (José Zwerink)