Adwaita
Home>Nieuws>Thema 5: Allemaal anders, iedereen gelijk

Thema 5: Allemaal anders, iedereen gelijk

maandag 18 maart 2019

Thema 5: Allemaal anders, iedereen gelijk

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),

In de week van 18 maart zijn we begonnen met een nieuw leefstijlthema: Allemaal anders, iedereen gelijk. De titel dekt de lading van de inhoud van de lessen goed: kinderen worden zich bewust van het feit dat ze allemaal verschillend zijn en leren die verschillen te waarderen. We benadrukken daarnaast dat ieder kind gelijkwaardig is.

In dit thema wordt expliciet aandacht besteed aan eventueel pestgedrag. Maar eigenlijk zijn alle leefstijllessen impliciet een weerbaarheidstraining tegen pesten. In de voorafgaande thema’s is gewerkt aan een goede groepssfeer, die beschermend is tegen pesten. Er zijn afspraken gemaakt over omgang met elkaar, er was aandacht voor communicatie, emotionele intelligentie en zelfvertrouwen. Allemaal ingrediënten om pestgedrag tegen te gaan.

Via de website houden wij u op de hoogte van het verdere verloop van de leefstijllessen. Hebt u nog vagen, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

Namens Team Adwaita,

Beleidsgroep gedrag.