Adwaita
Home>Nieuws>Thema 2: Praten en luisteren

Thema 2: Praten en luisteren

maandag 7 oktober 2019

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),  

 

Zoals u weet werken wij op Adwaita met Leefstijl, een methode voor sociaal-emotionele vaardigheden. Wij informeerden u ruim een maand geleden over het feit dat wij zijn gestart met het eerste thema in combinatie met de gouden weken waarin de sfeer in de groep centraal stond. 

Deze week zijn we gestart met thema 2: Praten en luisteren. Dit thema gaat over communicatie: over praten, luisteren en stil zijn. Allemaal actieve vaardigheden die kinderen gaandeweg leren. Als volwassene kunt u het goede voorbeeld geven. Zo is het fijn wanneer uw kind leert dat een goed gesprek bestaat uit praten én luisteren. Dan leert uw kind dat vragen stellen en luisteren net zo leuk kan zijn als zelf iets vertellen.  

Ook dit thema bestaat uit vier lessen. We werken aan dit thema tot half November.  

 Wij houden u gaandeweg het jaar op de hoogte van het verdere verloop van de leefstijllessen. Hebt u nog vragen, dan horen wij dat graag.  

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Team Adwaita, 

 

Beleidsgroep gedrag.