Adwaita
Home>Nieuws>Thema 1: De Groep? Dat zijn wij!

Thema 1: De Groep? Dat zijn wij!

woensdag 28 augustus 2019

Geachte ouder(s) en/of verzorger(s),  

 

Op Adwaita besteden we gericht aandacht aan de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden van kinderen. Wij maken daarbij gebruik van de methode Leefstijl, de eerste weken in combinatie met de ‘Gouden weken’.  

Tijdens de gouden weken wordt bewust aandacht besteed aan groepsvorming. Zo worden er veel kennismakings- en samenwerkingsspelletjes gespeeld om voor een zo positief mogelijk klassenklimaat te zorgen of om het bestaande klimaat te verbeteren.  

De leefstijllessen die het hele jaar worden gegeven zijn erop gericht om kinderen op ongedwongen wijze vaardigheden te leren die later onmisbaar zijn. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om samen spelen; praten en luisteren; rekening houden met elkaar; omgaan met gevoelens en verschillen; zelf beslissingen durven nemen, en opkomen voor jezelf.  

Het leefstijlprogramma is opgebouwd uit zes thema’s, die steeds uit vier lessen bestaan. Op school werken alle groepen tegelijkertijd aan hetzelfde thema, waarbij in ieder leerjaar uiteraard andere accenten worden gelegd. 

We zijn deze week gestart met het eerste thema: De groep, dat zijn wij! In combinatie met de gouden weken.  

In deze lessenserie besteden we vooral aandacht aan de sfeer in de groep. Als deze goed is, voelen kinderen zich beter op hun gemak: zowel bij elkaar als bij hun leerkracht. Dit is goed voor hun persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van de groep.  

Wij hopen u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Hebt u nog vragen, dan horen wij dat graag. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens Team Adwaita, 

Beleidsgroep gedrag.