Adwaita
Home>Nieuws>Onze missie

Onze missie

zondag 4 juni 2017

Kerntaak van de school is kinderen voorbereiden op de toekomst door hen in hun kracht te zetten. De identiteit, waarden en normen, van Adwaita leert kinderen denken en eigen kracht (her)kennen. We richten ons onderwijs om die reden zo in dat de kinderen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen volgens een aantal principes: een gezonde leefstijl, zelfstandigheid, samenwerking en talentontwikkeling. Deze principes worden verbonden door het principe van verantwoordelijkheid nemen en geven en vertrouwen schenken en vragen.

Zie ook